Surukonferenssi 2010

Menetyksestä arkeen – miten oppia elämään surun kanssa?

 

Luentojen ja työpajojen aiheet ja luennoitsijat:

 • Väkivaltainen kuolema, omaisten selviytyminen ja avun merkitys – ensimmäinen kansallinen tutkimus henrikosuhrien omaisista, Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET
 • Surua pitää hoitaa kuin tapaturmaa, Hilkka Olkinuora, pastori, toimittaja, kirjailija
 • Elävien ”saattohoito” – hoitajan mahdollisuudet, Helga Kovanen, sairaanhoitaja, HUS
 • Traumaattisen kriisin jälkeinen työhönpaluu ja työssä jaksaminen, Jaana Heinonen, HUS
 • Projekteista opittua:
 • ”On vaan uskottava, että hyvyyttä on olemassa”, Huom! –projektin loppuseminaari, projektipäällikkö, ryhmäanalyytikkö, Risto Räsänen
 • ” Nyt tiedän, että on muitakin, joille on käynyt näin”, Arjen leskiperhetyö lapsille – projektin loppuseminaari, projektivastaava, Sirpa Mynttinen-Suonpää
 • Kuuleeko kukaan? Menetys ja suru nuoren elämässä, Anne Laimio, projektisuunnittelija, Versova- hanke
 • Vanhempien tukeminen lapsen kuoleman jälkeen, Anna Liisa Aho, TTM, Anna Liisa Aho
 • Lapsen menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetille, TM, tutkija Harri Koskela
 • Läpi elämän kestävä murhe, Minttu Kuronen-Ojala, YTK
 • Poliisin rooli omaisten surutyön käynnistymisessä. Kokemuksia omaisyhdyspoliisitoiminasta henkirikos- ja onnettomuustutkinnan yhteydessä, Lasse Nurmi, psykologi, Keskusrikospoliisi
 • Sanaton suru, Maarit E. Ylönen, LitT, tanssi –ja liiketerapeutti, psykoterapeutti
 • Läheisen itsemurhasta selviytyminen, Kaisa Ahvenjärvi, Anne Laimio, Tapio Moilasheimo, varhaiskuntoutuksen suunnittelija, psykoterapeutti, Suomen Mielenterveysseura
 • Tanssitaan yhdessä hiljaista itkua, toimittaja, kirjailija Aino Suhola