Surukonferenssi 2012

Monimuotoinen suru

 

Läsnäolon uudet mahdollisuudet – Sureminen ja muiston kunnioittaminen internetissä, Anna Haverinen (FM)

TYÖPAJAT:

1. Käytännön menetelmiä surevan lapsen ja nuoren tukemiseen
Työpajassa käsitellään sitä, miten lapsen ja nuoren suru ilmenee ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon heidän tukemisessaan. Tutustumme yhdessä myös käytännön menetelmiin, joita voi käyttää lapsiryhmässä tai yksittäisen lapsen kanssa.
Sirpa Mynttinen, leskiperhetyön koordinaattori, Suomen nuoret lesket ry & Susanna Uittomäki, järjestöpäällikkö, KÄPY ry
2. Vapaaehtoinen vertaistukija ammattilaisen rinnalla
Työpajassa pohditaan vertaistoiminnan paikkaa palvelujärjestelmässä. Millä tavoin asenteet voisivat muuttua entistä myönteisemmiksi? Mitä toimia toiminnan laadun varmistaminen edellyttäisi? Mitä merkityksiä vertaistoiminnalla on annettavana palvelujärjestelmälle? Mitä hyvä yhteistyö edellyttää? Työpajan työskentely olisi hedelmällisin, jos osanottajina olisi sekä ammattilaisia että vertaistoimijoita.
Anne Laimio, projektisuunnittelija, Versova-hanke
3. Lapsen kuolema ja suru
Työpajassa esitellään neljä lapsen kuolemaan ja suruun liittyvää tutkimusta.
* Parisuhde ja perheen toiminta lapsen kuoleman jälkeen, Anna Liisa Aho TtT & Katja Joronen TtT & Marja Kaunonen TtT
* Revivalistiset ideat ja äitien toimijuuden mahdollisuudet pienen lapsen kuoleman kohtaamisessa sairaalainstituutiossa ja vertaistukiyhteisössä, Minttu Kuronen-Ojala YTM
* Lapsen menetyksen merkitys vanhemman kristillisen spiritualiteetin muotoutumisessa, Harri Koskela TT

* Varten taivasta luotu? – kertomuksia kuolleena syntyneestä lapsesta ja kirkon anatamasta tuesta, Juha Itkonen TM

Tuonpuoleiseen pakenevat nuoremme – Vanhempien kertomukset itsemurhien raottajina, Hanna Kiuru (VTM)

Yhteenveto työpajoista

ILTATILAISUUS, Jyväskylän taidemuseon aula

Vapaamuotoinen iltatilaisuus, iltapalabuffet ja tutustuminen Jyväskylän taidemuseon näyttelyyn.

 

Kokemuspuheenvuorot: sisaruksen suru, leskeys ja veljen itsemurha

Surun työstäminen, Esa Puolakanaho, terapeutti, surutyön ohjaaja

TYÖPAJAT:

1. Surun työstäminen
Läheisen kuolema ja kaikki muut suuremmat menetykset tuottavat runsaasti tunnepohjaista energiaa. Koska olemme usein lapsuudesta lähtien kasvatettuja käsittelemään surullisia ja tuskallisia tunteita virheellisellä tavalla, varastoimme tuottamamme tunnepohjaisen energian sisällemme. Purkaaksemme sitä, turvaudumme usein ns. hetkellisiin helpottajiin. Käymme työpajassa läpi näitä hetkellisiä helpottajia. Kokeilemme myös, miltä tuntuu tehdä oma, henkilökohtainen menetysdiagrammi.
Esa Puolakanaho, terapeutti, surutyön ohjaaja
2. Toivoa toipumiseen – keho voimavarana surussa
Kokemusperäinen työpaja, jossa tutustutaan oman kehon voimavaroihin ja tullaan läsnäolevaksi omaan kehoon ja tähän hetkeen. Harjoituksissa käytetään oman kehon asentoja, liikkeitä, hengitystä, ääntä –ryhmässä, yksin ja pareittain- mukana myös hoitava harjoitus. Läsnäololla omassa kehossa voidaan vahvistua tuntemaan, ja kokemaan tämän hetkistä tuntemuksia ja saada keinoja toipumiseen.
Sirpa Kukkonen – fysioterapeutti, Basic Body awareness – terapeutti & Taina Turunen – fysioterapeutti, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, joogaopettaja, toiminnanjohtaja, Huoma ry
3. Monimuotoinen suru ja surevien tukeminen
Työpajassa esitellään kolme suruun ja surevien tukemiseen liittyvää tutkimusta
* ”Minä suren ettei suru opeta mitään” – Surutyön tekemisen vaikeudesta, Heikki A. Kovalainen FT
* Sairaanhoitajien kuvauksia kuoleman kohtaamisesta tehohoitotyössä, Tiia Saastamoinen, sairaanhoitaja AMK, hoitotyön lehtori, TtM-opiskelija
* Päihdesensitiivinen suru, Marja-Liisa Laapio KL & Leea Seger, perhetyöntekijä & Mira Reponen, perhetyöntekijä

Yhteenveto työpajoista

Esimakua Maassa-Taivaassa – ajatuksia kuolemasta tapahtumasta (marraskuu 2012 Jyväskylä)