Surukonferenssi 2016

Torstai 21.4.2016

 

klo 8.30 – 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
(Pääaula, 1 kerros ja Juhlasalin aula 2 kerros)

klo 9.30 – 10.00 Tervetuloa (Luentosali D 10 A, pohjakerros)

klo 10.00 – 11.30 Pitkittynyt suru (Luentosali D 10 A, pohjakerros)
Eija Palosaari, psykologian tohtori, traumapsykoterapeutti (VET), työnohjaaja

klo 11.30 – 13.00 Lounastauko (Juvenes-ravintola, 2 kerros)

klo 13.00 – 14.30 Rinnakkaiset Työpajat ja Tieteelliset sessiot

(Voit valita yhden työpajan tai tieteellisen session)

Työpaja 1: Ikäihmisten surutyön erikoispiirteet ja arjen keinoja eteenpäin (Luentosali A 3, 2 kerros, rappusista vasemmalle)

Liisa Salmenperä, TtT, työnohjaaja, psykoterapeutti

Puolison kuolema on aina ainutlaatuinen elämäntapahtuma. Iäkkäiden leskien surutyössä on usein erityisen paljon mukana yksinäisyyttä, sosiaalista eristäytymistä, lamaantumista ja avuttomuutta. Tämän vuoksi iäkkään lesken kohtaamisessa painottuvat aito läsnäolo, myötäeläminen, kuunteleminen ja arkeen aktivointi. Työpajassa käydään läpi tavallisimmat iäkkäiden surutyön erityispiirteet ja pohditaan käytännöllisiä keinoja, jotka toimivat arjessa ja avaavat toivon näkökulmaa eteenpäin.

Työpaja on tarkoitettu vanhustyössä työskenteleville ja iäkkäiden surun kanssa töitä tekeville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Työpaja 2: Maahanmuuttajien ja pakolaisten suru (Luentosali A 4, 2 kerros)

Arja Riipinen, kriisityöntekijä.

Suru on keskeinen tunne pakolaisuudessa/ siirtolaisuudessa. Maastamuuttoon liittyy paljon menetyksiä, jotka on kaikki surtava erikseen. Menetetyt asiat tulevat usein asiakkaiden uniin ja valveilla ne tuntuvat epämääräisinä haikeuden tunteina ilman, että henkilö on aina tietoinen siitä, mitä hän suree.

Työpajassa puhutaan pakolaisuuteen/siirtolaisuuteen liittyvästä surusta lapsen, aikuisen ja perheen kannalta.

Työpaja 3, Kerro Se Tanssien: Kehon Tarinoita Surusta (Luentosali A 32, 2 kerros, Juveneksen ravintolan takana)

Silja McNamara Tanssi-ja Liiketerapeutti (MA Dance Movement Psychotherapy) erikoistunut Suruterapiaan ja Tanssitaiteilija/Koreografi (BA Hons)

Tanssin psykosomaattisella voimalla on tunnetusti hoitava vaikutus: se vahvistaa, hoivaa ja tuo elämäniloa kehoomme ja mieleemme. Tässä työpajassa käymme läpi eri tapoja tutkia omaa itseään, tunteitaan ja omaa tarinaamme kehotietoisuuden avulla. Suru aiheuttaakin monenlaisia fyysisiä reaktioita kehossamme, joita on hyvä vapauttaa myös luovan liikkeen ja tanssin keinoin. Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Työpajaan osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tanssikokemusta – Tanssin ja liikkeen ilon voi löytää jokainen omasta itsestään.

Osallistujamäärä 15 henkilöä. (Pukeudu mielellään vaatteisiin, joissa on helppo ja rento liikkua)

Tieteellinen sessio a) (Luentosali D 10 A, pohjakerros)

LAPSIKUOLEMAPERHEIDEN AMMATTILAISILTA SAAMAN TUEN EDISTÄMINEN – Oulasvirta, Taru, YTM, projektipäällikkö & Knaapi, Sanna, KM, projektisuunnittelija, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Kokemuskouluttajat-hanke

PARISUHTEESEEN TOIVOTTU TUKI LAPSEN KUOLEMAN JÄLKEEN – Sirpa Manninen, TtM-opiskelija & Marja Kaunonen, TtT, professori, & Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö

HLBT-LESKIEN KOHTAAMISET SURUTYÖN AMMATTILAISTEN KANSSA – Alasuutari Varpu, YTM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Sukupuolentutkimus

ISOVANHEMPIEN SURU JA SURUSSA SELVIYTYMINEN LAPSENLAPSEN KUOLEMAN JÄLKEEN – Inki Merita, Terveystieteiden maisteri (TtM), vs osastonhoitaja, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kaunonen Marja, Terveystieteiden tohtori (TtT), professori, terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto & Aho Anna Liisa, Terveystieteiden tohtori (TtT), dosentti, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Tieteellinen sessio b) (Luentosali B 116, PINNI B)

LUOPUMISEN KESKELLÄ – HAAVOITTUVAN ASIAKKAAN TUNNELÄHTÖISET TARPEET – Sandberg, Birgitta, KTT, Dosentti, Yliopistotutkija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Hurmerinta, Leila, KTT, Professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Kortekangas-Savolainen, Outi, LT, Dosentti, Johtaja, Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, Turun yliopisto

SEKUNDÄÄRINEN MUTTEI TOISARVOINEN – LÄHEISEN TUNNEPERÄISET TARPEET HOIVAPALVELUJA KOHTAAN – Leino, Henna, KTM, tohtoriopiskelija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

HENKIRIKOKSEN UHRIEN LÄHEISTEN SAAMA JA TOIVOMA SOSIAALINEN TUKI- Korpimäki Elina, TtM-opiskelija, sivutoiminen tuntiopettaja, TAMK, Kaunonen Marja, TtT, professori, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleishallinto, Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

MUISTISAIRAAN PUOLISON SURUPROSESSI JA TOIPUMINEN PUOLISON KUOLEMAN JÄLKEEN – Aavaluoma Sanna, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, erityistason paripsykoterapeutti, psykoanalyyttisen paripsykoterapian koulutuksessa (Therapeia-säätiö ja Helsingin Psykoterapiayhdistys 2012 – 2016), Yksityisvastaanotto

klo 14.30 – 15.00 Päiväkahvi (Juhlasalin aula, 2 kerros)

klo 15.00 – 16.00 Kokemusasiantuntijapaneeli, edustajat kaikista surujärjestöistä, puheenjohtajana Tiina Merikanto (Luentosali D 10 A, pohjakerros)

klo 18.30 Iltajuhla, Tampereen Yliopisto (sis. pientä purtavaa ja musiikkiohjelmaa) (Päätalon juhlasalin aula, 2 kerros)

 

Perjantai 22.4.2016

 

klo 9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen (vain perjantaina osallistuville) ja aamukahvi
(Pääaula, 1 kerros ja Juhlasalin aula 2 kerros)

klo 9.30 – 10.45 Terapiat surevan tukena (Luentosali D 10 A, pohjakerros)
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) ja työnohjaaja.

klo 10.45 – 11.30 Kokemuspuheenvuorot (Luentosali D 10 A, pohjakerros)

klo 11.30 – 12.30 Lounastauko (Juvenes-ravintola, 2 kerros)

12.30 – 14.00 Rinnakkaiset Työpajat ja Tieteelliset sessiot

(Voit valita yhden työpajan tai tieteellisen session)

Työpaja 1: Saattohoitopotilaan toivo (Luentosali A 3, 2 kerros)

Hanna Hävölä, TtM, sh, hoitotyön opettaja, saattohoidon kouluttaja

Mitä on saattohoitopotilaan toivo? Työpajassa keskustellaan alustuksen pohjalta siitä, mitä toivo käsitteenä tarkoittaa saattohoitopotilaalle ja miten voisimme tukea toivon näkökulmaa.

Työpaja 2: ”En olekaan ainoa, jolle on tapahtunut tämmöistä” – Lapsiperheiden suruleiri kuoleman kohdanneiden perheiden tukena. (Luentosali A 32, 2 kerros, Juveneksen ravintolan takana)

Tarja Huttunen, psykoterapeutti, diakoniatyöntekijä, Hanne Malkki, nuorisodiakoni,
Eija Tuukkanen, Terhokodin sairaanhoitaja, perheterapeutti, kertoo näkemyksiään seurakuntien suruleirien merkityksestä lapsiperheille.

Tomi Leivo, kokemusasiantuntija, lapsen kanssa kaksin jäänyt isä, kertoo omia näkökulmiaan.

Kuoleman kohdanneille lapsiperheille on toteutettu suruleiritoimintaa Espoon seurakunnissa 10 vuoden ajan. Työpajassa esitellään leiritoiminnan sisältö ja rakenne. Työpajan osallistujien kanssa keskustellaan siitä, miten vertaistukeen perustuva leiri auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia kohtaamaan menetystä. Osallistujat pääsevät toteuttamaan muutamia toiminnallisia menetelmiä.

Työpaja 3: Psykoterapia surevan tukena: kuinka kohdata omaisen vaikeat tunteet (Luentosali D10A, pohjakerros)

Leena Leppälä, ylemmän erityistason psykoterapeutti, sairaalapastori, sairaanhoitaja

Läheisen kuolema nostaa pintaan surua, ahdistusta, vihaa, toisaalta syvää rakkautta, kiintymystä ja ikävää. Suru voi saada niin katkeruuden ja pettymyksen kuin kiitollisuuden ja tyyneydenkin kasvot. Niin sureva kuin auttajakin ovat tunteiden ristiriitaisessa aallokossa. Ammattimainen tuki antaa välineitä surevan kohtaamiseen, mutta tärkeintä on olla ihmisenä ihmiselle: jokainen osaa auttaa surevaa. Kohtaamisella, läsnäololla ja kosketuksella on hoitava vaikutus. Moni sureva sanookin, että mieleen jää tunnelma, ei sanat.

Tieteellinen sessio a) (Luentosali B 3116, PINNI B)

RYHMÄMUSIIKKITERAPIA SURUTYÖN TUKENA SAATTOHOIDOSSA KUOLLEIDEN OMAISILLE – Alakärppä – Ilomäki, Marjaana, Filosofian maisteri, Musiikkiterapeutti ja Sairaanhoitaja, Pirkanmaan Hoitokoti, Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Musiikin laitos.

HENGELLISYYS SAATTOHOIDOSSA OMAHOITAJIEN KOKEMANA – Lipponen Varpu, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu

MAAILMANKATSOMUKSELLINEN DISSONANSSI – Itkonen, Juha, teologian maisteri, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto käytännöllinen teologia

Tieteellinen sessio b) (Luentosali A 4, päätalo)

KUOLEVAN HOITO OPPIKIRJAN MUKAAN: KUOLEMISEN TAITO 1400–1700 –LUVUILLA – Kallionsivu, Mikko, FT, post doc -tutkija, Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö ja Koneen säätiö

SURU JA TRAUMAT UUSIEN HAASTEIDEN KOHTAAMISESSA – ESIMERKKINÄ SUOMI 1941 – Ilona Pajari, yliopistotutkija, VTT, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

KUN AIKA PYSÄHTYY – AJAN KOKEMUKSELLISUUDEN MERKITYS TARPEIDEN LUOJANA – Hurmerinta, Leila, KTT, Professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Sandberg, Birgitta, KTT, Dosentti, Yliopistotutkija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

NAISLESKIEN KOKEMUKSET YLILUONNOLLISISTA ILMIÖISTÄ JA NIIDEN SEURAUKSISTA PUOLISON KUOLEMAN JÄLKEEN – Blom Mervi, TtK, TtM-opiskelija, kätilö (AMK), Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, Kaunonen Marja, TtT, professori, varajohtaja, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleishallinto, Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede

klo 14.00 – 14.30 Päiväkahvi (Juhlasalin aula 2 kerros)

klo 14.30 – 15.30 Surevakin voi nauraa (Luentosali D 10 A, pohjakerros)
Arja Sihvola, kirjailija, toimittaja

klo 15.30 Päätössanat (Luentosali D 10 A, pohjakerros)