Surukonferenssi 2017

Torstai 27.4.2017

klo 8.30 – 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi (Kalevantie 4, pääaula)

klo 9.30 – 9.45 Tervetuloa (Juhlasali)

klo 9.45 - 11.00 Jaakko Seikkula (psykoterapian professori): Dialogiset kohtaamiset luovat voimavaroja: Kuinka kuunnella toista voimaannuttavasti (Juhlasali)

”Dialogisuus on elämän peruskokemus. Dialoginen kohtaaminen on ensimmäinen asia, jonka omaksumme elämään tullessa. Se on yhtä tärkeä kuin hengittäminen. Kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen on elämän perusehto. Surun tai muun kriisin keskellä kuulluksi tuleminen ja hyväksyntä yksin ja yhdessä läheisten kanssa on kaikkein tärkein kokemus, joka tuottaa uusia voimavaroja selviytymiseen.”

klo 11.00 – 11.30 Kokemuspuheenvuoro (Juhlasali)

klo 11.30 – 13.00 Lounastauko

klo 13.00 – 14.30 Rinnakkaiset Työpajat ja Tieteelliset sessiot
(Voit valita yhden työpajan tai tieteellisen session)

Työpaja 1: Susanna Uittomäki (sosionomi YAMK, AmO, toiminnanjohtaja KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry): Lapsen ja nuoren suru (Pinni B, LS B3107)

Mitä asioita on tärkeää huomioida kun ammattilaisena tai läheisenä kohtaat surevan lapsen? Miten eri ikäisten lasten suru ilmenee ja mitä lapsi ajattelee kuolemasta? Työpajassa pohditaan vastauksia näihin kysymyksiin sekä tutustutaan toiminnallisiin menetelmiin, joita voi käyttää lapsiryhmässä tai yksittäisen lapsen kanssa surun ja tunteiden käsittelyn apuna.

Työpaja 2: Surujärjestöjen työntekijät: Surujärjestöjen kohderyhmien näkökulmia ja vertaistuen toimivia käytäntöjä (Päätalo LS A3)

Työpajassa surujärjestöjen ja Suomen Mielenterveysseuran työntekijät kertovat, mitkä ovat tärkeitä näkökulmia ottaa huomioon kun kohdataan ja tuetaan lapsensa menettäneitä, nuorena leskeytyneitä sekä itsemurhan, henkirikoksen tai muun äkillisen kuoleman kautta läheisensä menettäneitä. Työpajassa esitellään myös erilaisia vertaistuen muotoja, joita järjestöissä toteutetaan. Mahdollisuus myös jakaa hyviä ideoita ja käytänteitä.

Työpaja 3: Varpu Lipponen (TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti): Dialogisen kohtaamisen merkitys surevan läheisen elämässä (Päätalo LS A32)

”Millaista on dialoginen kohtaaminen ja mikä merkitys sillä on surevan läheisen elämässä? Tule jakamaan kanssani ajatuksiasi ja kokemuksiasi dialogisen kohtaamisen elämää ylläpitävästä voimasta.”

Työpaja 4: Virpi Sipola (sielunhoidon asiantuntija, TtM, TM): ”Minä – talo” menetelmä tunteiden tunnistamisessa

”Työpaja keskittyy surevan kohtaamiseen ja suruun liittyvien tunteiden tunnusteluun ja työstämiseen toiminnallisesti. Työpajaa ohjaavat eri-ikäisiä surevia työssään kohtaavat kirkon ammattilaiset.”

Tieteellinen sessio A. Puheenjohtajana: Elisa Morgan. (Päätalo LS A4)

MYRSKYN SILMÄSSÄ – vakavasti sairastuneiden lasten vanhempien tunnekokemukset

Gerritsen Niina, KTM & Hurmerinta Leila, KTT, Yliopistolehtori & Leino Henna, KTM, tohtorikoulutettava & Sandberg Birgitta, KTT, Dosentti, Yliopistotutkija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

”PIDÄN AINA LÄHELLÄ, KULJEN MATKAN VIERELLÄ” – läheisten ja heidän tunteidensa merkitys vakavasti sairastuneille

Leino Henna, KTM, tohtorikoulutettava & Hurmerinta Leila, KTT, yliopistolehtori & Sandberg Birgitta, KTT, dosentti, yliopistotutkija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu & Kortekangas-Savolainen Outi, LT, dosentti, Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön johtaja, Turun yliopisto

KOTONA KUOLEMAAN SAAKKA – Saattohoito- ja surutyökäytäntöjä Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä

Hänninen, Katariina, YTM, ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori, Sininauhaliitto ry

Tieteellinen sessio B. Puheenjohtajana: Anja Terkamo-Moisio. (Juhlasali)

VANHEMPIEN SURUPROSESSI LAPSEN PÄIHDEKUOLEMAN JÄLKEEN

Vainio Susanna, TtM-opiskelija & Marja Kaunonen, TtT, professori & Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

LAPSEN KUOLEMAN KOKENEIDEN LÄHEISTEN SURUSTA KERTOMINEN FACEBOOK-RYHMÄSSÄ JAETTUJEN VALOKUVIEN AVULLA

Niina Keskinen, TtM & Marja Kaunonen, TtT, professori, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleishallinto & Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

VANHEMPIEN SELVIYTYMISTÄ EDISTÄVÄT JA ESTÄVÄT TEKIJÄT LAPSEN PÄIHDEKUOLEMAN JÄLKEEN

Nurminen Susan, TtK, TtM- opiskelija & Kaunonen Marja, TtT, professori & Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen Yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

klo 14.30 – 15.00 Päiväkahvi

klo 15.00 – 16.30 Surevan ensikohtaaminen: Paneelikeskustelu (edustajat poliisista, kriisityöstä ja seurakunnasta) (Juhlasali)

Perjantai 28.4.2017

klo 9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen

klo 9.30 - 10. 45 Tuija Turunen (psykologian tohtori, psykoterapeutti): Perheenjäsenen kuoleman vaikutus ja tuen tarve lapsiperheessä (Juhlasali)

Psykologian tohtori, psykoterapeutti ja tutkija Tuija Turunen on pitkään työskennellyt järkyttyneiden ja traumatisoituneiden yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen parissa. Hänellä on erityisosaamista surevien lasten ja nuorten tukemisesta sekä traumaattisen surun hoidosta. Hän tutki väitöskirjatyössään psykososiaalisen tuen saajien kokemuksia heille tarjotusta tuesta sekä traumaattisesta kokemuksesta selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän on ollut mukana kehittämässä työntekijöiden sijaistraumatisoitumisen purkamiseen kohdennettua järkyttävien työtilanteiden jälkeistä työpajamallia Suomen poliisissa. Tuija Turunen kouluttaa ja toimii alansa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

klo 10.45 – 11.30 Kokemuspuheenvuorot (Juhlasali)

klo 11.30 – 12.30 Lounastauko

klo 12.30 – 14.00 Rinnakkaiset Työpajat ja Tieteelliset sessiot
(Voit valita yhden työpajan tai tieteellisen session)

Työpaja 1: Susanna Uittomäki (sosionomi YAMK, AmO, toiminnanjohtaja KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry): Lapsen ja nuoren suru (Pinni LS B3107)

Mitä asioita on tärkeää huomioida kun ammattilaisena tai läheisenä kohtaat surevan lapsen? Miten eri ikäisten lasten suru ilmenee ja mitä lapsi ajattelee kuolemasta? Työpajassa pohditaan vastauksia näihin kysymyksiin sekä tutustutaan toiminnallisiin menetelmiin, joita voi käyttää lapsiryhmässä tai yksittäisen lapsen kanssa surun ja tunteiden käsittelyn apuna.

Työpaja 2: Surujärjestöjen työntekijät: Surujärjestöjen kohderyhmien näkökulmia ja vertaistuen toimivia käytäntöjä (Päätalo LS A3)

Työpajassa surujärjestöjen ja Suomen Mielenterveysseuran työntekijät kertovat, mitkä ovat tärkeitä näkökulmia ottaa huomioon kun kohdataan ja tuetaan lapsensa menettäneitä, nuorena leskeytyneitä sekä itsemurhan, henkirikoksen tai muun äkillisen kuoleman kautta läheisensä menettäneitä. Työpajassa esitellään myös erilaisia vertaistuen muotoja, joita järjestöissä toteutetaan. Mahdollisuus myös jakaa hyviä ideoita ja käytänteitä.

Työpaja 3: Varpu Lipponen (TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti): Dialogisen kohtaamisen merkitys surevan läheisen elämässä (Päätalo LS A32)

”Millaista on dialoginen kohtaaminen ja mikä merkitys sillä on surevan läheisen elämässä? Tule jakamaan kanssani ajatuksiasi ja kokemuksiasi dialogisen kohtaamisen elämää ylläpitävästä voimasta.”

Työpaja 4: Virpi Sipola (sielunhoidon asiantuntija, TtM, TM): ”Minä – talo” menetelmä tunteiden tunnistamisessa

”Työpaja keskittyy surevan kohtaamiseen ja suruun liittyvien tunteiden tunnusteluun ja työstämiseen toiminnallisesti. Työpajaa ohjaavat eri-ikäisiä surevia työssään kohtaavat kirkon ammattilaiset.”

Tieteellinen sessio A. Puheenjohtajana: Anja Terkamo-Moisio. (Päätalo LS A4)

HENKIRIKOSUHRIEN LÄHEISTEN SELVIYTYMINEN

Virta Tanja, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja (AMK), Tays & Kaunonen Marja, TtT, professori, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleishallinto & Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

TYÖHÖN PALUU TRAUMAATTISEN SURUN JÄLKEEN

Ahlström, Mariliinu, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen Yliopisto/Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

PERHESURMAN MOTIIVIT TEKIJÄN NÄKÖKULMASTA

Mäkikomsi Milla, TtK-opiskelija & Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö

Tieteellinen sessio B. Puheenjohtajana: Elisa Morgan. (Juhlasali)

VARTEN TAIVASTA LUOTU? – Kertomuksia kuolleena syntyneestä lapsesta ja kirkon tuesta

Itkonen, Juha, TM, tohtori-koulutettava, Helsingin yliopisto, pastoraaliteologia

KOKEMUSTIEDOSTA TUKEA LAPSIKUOLEMAPERHEIDEN KOHTAAMISEEN

Oulasvirta, Taru, YTM, projektipäällikkö, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Kokemuskouluttajat-hanke

PITKÄAIKAINEN RYHMÄVERTAISTUKI JA SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT LAPSEN KUOLEMAN JÄLKEEN

Smolander Nina, TtK, Tuntiopettaja, TAMK, Terveyspalvelut, Kaunonen, Marja, TtT, professori, varajohtaja, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö & Aho, Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

klo 14.00 – 14.30 Päiväkahvi

klo 14.30 - 15.30 Mari Pulkkinen (filosofian tohtori, kouluttaja & luennoitsija): Otan osaa – jos osaan. Kohtaamisen kauneus ja kauheus. (Juhlasali)

”Miksi surevan kohtaaminen on harvoin helppoa ja usein haastavaa? Onko taustalla ammattitaidon puute tai empatiavaje – vai sittenkin jokin muu? Luennossa pohditaan, toisiko väljempi käsitys surun luonteesta avun kohtaamisen kankeuteen.”

klo 15.30 Päätössanat

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin