Surukonferenssi 2021

Kahdestoista valtakunnallinen Surukonferenssi järjestettiin etänä 15.–16.4.2021. Konferenssin teemana oli Kenellä on oikeus surra. Konferenssissa käsitellään, kenen surua pidetään yhteiskunnassamme oikeutettuna tai kenen jää äänioikeudettomaksi.


Torstai 15.4.2021

9:15 – 9:45 Tervetuloa ja järjestäjien esittely, Anna Liisa Aho

9:45 – 10:10 Kokemuspuheenvuoro

10.10 – 10.15 Tauko

10.15-11.30 Kenellä on oikeus surra -paneelikeskustelu

Varpu Alasuutari (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt), Marko Luukkanen (Irti huumeista ry), Hanna Kiuru (itsemurhat), Janne Vartiainen (kehitysvammaisten kuolema) paneelin vetäjä Anna Liisa Aho

11:30 – 12.30 Lounas

12.30 – 14:00 Syventävät luennot ja tieteelliset sessiot

Syventävä luento I: Lasten ja nuorten surun kohtaaminen, kun läheinen on saattohoidossa Martta Holmevaara, Satu Marttila

Suru voi olla hiljaista, sanatonta ja niin syvää ja kipeää, ettei siitä voi oikein puhua – mitä silloin voi tehdä?  Miten saattohoidossa voi tukea läheisiä, kun hoitoajat yhä lyhyempiä, potilaat usein hyvin väsyneitä ja kuolema lähellä?  Millaista sisarusten surun tukeminen voi olla kuoleman lähestyessä?  Miten voit auttaa heitä olemaan läsnä, koskettamaan, osallistumaan arkeen ja leikkimään yhdessä? 

Voit aloittaa kysymällä potilaalta: ”Mitä olisit valmis tekemään, jotta lapsesi toipuisi paremmin sinun menettämisestäsi?”- Kuolemasta puhuminen ei vähennä toivoa.

Martta Holmevaara, sairaanhoitaja AMK, Lapset puheeksi –kouluttaja, Saattohoidon asiantuntijakouluttaja, Kognitiivisen lyhytterapian lisäpätevyys, Pirkanmaan Hoitokoti

Satu Marttila, lasten sairaanhoitaja AMK, traumapsykoterapeuttiopiskelija, Oulun yliopisto, psykososiaalisen tuen päällikkö, Pirkanmaan Hoitokoti

Syventävä luento II: Suru ja kulttuurinen moninaisuus Anu Castaneda

Esityksessä pohditaan suremisen ja kulttuurisen moninaisuuden risteyskohtia. Mitä ominaispiirteitä suruun ja suremiseen liittyy kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta? Mitä ja miten maahan muuttanut tai pakolainen suree? Mitä kulttuurinen moninaisuus tuo mukanaan suremiseen?

Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, psykologian dosentti, psykoterapeutti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syventävä luento III: Raastava ja tukahtunut suru – rikokset, päihteet ja vaikeus menetyksen suremiseen Sami Puumala

Luennolla käsitellään rikosten ja/tai päihteiden seurauksena aiheutuneisiin menetyksiin liittyvää surun vaikeutumista. Luennon keskiössä ovat rikoksiin tai päihteisiin liittyvän kuoleman vaikutukset menetetyn ihmisen läheisten kannalta. Rikoksiin liittyvä kuolema aina ja päihteisiin liittyvä kuolema usein on paha ei-normaali kuolema, ei elämänkulkuun kuuluva elämän luonnollinen päättyminen. Rikoksiin liittyvä kuolema on väkivaltaisen tuhoava, äärimmäisenä murha, päihteisiin liittyvä kuolema itsetuhoinen, äärimmäisenä itsemurha. Luennolla pohditaan sitä, onko ja millä tavoin tuhoisuuteen kiedotun kuoleman aiheuttamasta raastavasta ja tukahtuneesta surusta mahdollista muodostua toisenlainen suru – suru, joka ei muserra surijaa.

Sami Puumala, asiantuntija, tutkija

Syventävä luento IV: Suru sateenkaaren päässä – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt surutyön ammattilaisten vastaanotoilla Varpu Alasuutari


Kuolema ja suru koskettavat ennen pitkää jokaista, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Luennolla tarkastellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia surutyön ammattilaisten kohtaamisesta. Lisäksi pohditaan, kuinka surevien erilaiset positiot näkyvät näissä kohtaamisissa ja kuinka ne tulisi huomioida. Keskeisenä teemana on surevaa kuunteleva ja kunnioittava kohtaaminen, sekä normatiivisten oletusten välttäminen.

Varpu Alasuutari, filosofian tohtori, post doc -tutkija

Syventävä luento V: Henkirikoskuoleman erityisyys ja uhrin läheisten kohtaaminen Elina Välimäki

Henkirikos on odottamaton, luonnoton kuolintapa, joka traumatisoi uhrin läheisiä. Läheisten kohtaamiseen voi valmistautua. Miten lähestyä ja auttaa traumaattisen tapahtuman kohdannutta? Miten henkirikoksen esitutkinta, rikosuutisointi ja oikeudenkäynnit vaikuttavat läheisen suruun ja jaksamiseen? Ammattilaisen ja uhrin läheisen onnistunut kohtaaminen merkitsee paljon – parhaimmillaan se ei vain auta hetkeä eteenpäin, vaan se luo voimaa, luottamusta ja toivoa.

Elina Välimäki, toimittaja ja tietokirjailija

Tieteellinen sessio A: Lapsen kuolema ja läheisten kokemuksia

SISARUKSEN ITSEMURHAN JÄLKEISET ELÄMÄNMUUTOKSET

Anna Liisa Aho, TtT, dosentti

Johanna Järvi, TtM, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteet, Terveystiede / Hoitotiede

HENKIRIKOSUHRIEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SAADUSTA JA TOIVOTUSTA TUESTA

Virta Tanja, väitöskirjatutkija, TtM, sairaanhoitaja (AMK), Tays

Kaunonen Marja, TtT, professori, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede

Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede

TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN ANTAMA TUKI KOHTUKUOLEMAN KOKENEILLE VANHEMMILLE

Ijäs, Laura, TtK-opiskelija, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede.

Aho, Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede.

Tieteellinen sessio B: Ikäihmiset, hyvä kuolema ja suruprosessi

”KULTAREUNAISET MUISTOT”-  KUVAUS IKÄÄNTYNEIDEN (> 65v.) LESKIEN KUOLLEESEEN PUOLISOON LIITTYVIEN MUISTOJEN MERKITYKSESTÄ  PIXELSTICK- VALOKUVAUSMENETELMÄÄ HYÖDYNTÄEN

Salmenperä Liisa, TtT, psykoterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja ja -kouluttaja, Aurinkoruusu Oy

Laine Jukka, Valoilmaisun medianomi, AMK, Valopaja

IKÄIHMISTEN KÄSITYKSET HYVÄSTÄ KUOLEMASTA

Järviö, Tiina, TtK-opiskelija, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede

14:00 – 14:15 Kahvitauko

14.15- 14.35 Kokemuspuheenvuoro

14:35 – 15.35 Keynote-luento: Saku Sutelainen, Suru ja ensilinjan auttajat

Ensilinjan auttajat kohtaavat surua päivittäin. Miten suru vaikuttaa auttajaan? Onko surun kokeminen ja tunteiden näyttäminen sallittua työyhteisössä? Millaisia keinoja ensilinjan auttajilla on surun käsittelyyn?

Saku Sutelainen, projektipäällikkö Suomen Palopäällystöliitto

15.35 – 15.45 Puheenjohtajan loppusanat


Perjantai 16.4.2021

9:15 – 9:25 Tervetulosanat ja käytännön asioihin liittyvä ohjeistus, Riika Hagman-Kiuru

9:25 – 10:40 Keynote-luento: Petteri Salonen, Suru uusperheessä: Petteri Salonen

Työssään yksilö- ja pariterapeuttina Petteri Salonen kohtaa paljon uusperheellisiä ja tietää myös omasta kokemuksesta millaisia haasteita uusperheen dynamiikka tuo mukanaan. Petterin luennon aiheena on Lesken uusi parisuhde ja siihen liittyvät haasteet. 

10:40 – 11:00 Kokemuspuheenvuoro

11:00 – 12:00 Lounas

12:00 – 13:30 Syventävät luennot ja tieteelliset sessiot

Syventävä luento I: Lasten ja nuorten surun kohtaaminen, kun läheinen on saattohoidossa Martta Holmevaara, Satu Marttila

Suru voi olla hiljaista, sanatonta ja niin syvää ja kipeää, ettei siitä voi oikein puhua – mitä silloin voi tehdä?  Miten saattohoidossa voi tukea läheisiä, kun hoitoajat yhä lyhyempiä, potilaat usein hyvin väsyneitä ja kuolema lähellä?  Millaista sisarusten surun tukeminen voi olla kuoleman lähestyessä?  Miten voit auttaa heitä olemaan läsnä, koskettamaan, osallistumaan arkeen ja leikkimään yhdessä? 

Voit aloittaa kysymällä potilaalta: ”Mitä olisit valmis tekemään, jotta lapsesi toipuisi paremmin sinun menettämisestäsi?”- Kuolemasta puhuminen ei vähennä toivoa.

Martta Holmevaara, sairaanhoitaja AMK, Lapset puheeksi –kouluttaja, Saattohoidon asiantuntijakouluttaja, Kognitiivisen lyhytterapian lisäpätevyys, Pirkanmaan Hoitokoti

Satu Marttila, lasten sairaanhoitaja AMK, traumapsykoterapeuttiopiskelija, Oulun yliopisto, psykososiaalisen tuen päällikkö, Pirkanmaan Hoitokoti

Syventävä luento II: Suru ja kulttuurinen moninaisuus Anu Castaneda

Esityksessä pohditaan suremisen ja kulttuurisen moninaisuuden risteyskohtia. Mitä ominaispiirteitä suruun ja suremiseen liittyy kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta? Mitä ja miten maahan muuttanut tai pakolainen suree? Mitä kulttuurinen moninaisuus tuo mukanaan suremiseen?

Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, psykologian dosentti, psykoterapeutti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syventävä luento III: Raastava ja tukahtunut suru – rikokset, päihteet ja vaikeus menetyksen suremiseen Sami Puumala

Luennolla käsitellään rikosten ja/tai päihteiden seurauksena aiheutuneisiin menetyksiin liittyvää surun vaikeutumista. Luennon keskiössä ovat rikoksiin tai päihteisiin liittyvän kuoleman vaikutukset menetetyn ihmisen läheisten kannalta. Rikoksiin liittyvä kuolema aina ja päihteisiin liittyvä kuolema usein on paha ei-normaali kuolema, ei elämänkulkuun kuuluva elämän luonnollinen päättyminen. Rikoksiin liittyvä kuolema on väkivaltaisen tuhoava, äärimmäisenä murha, päihteisiin liittyvä kuolema itsetuhoinen, äärimmäisenä itsemurha. Luennolla pohditaan sitä, onko ja millä tavoin tuhoisuuteen kiedotun kuoleman aiheuttamasta raastavasta ja tukahtuneesta surusta mahdollista muodostua toisenlainen suru – suru, joka ei muserra surijaa.

Sami Puumala, asiantuntija, tutkija

Syventävä luento IV: Suru sateenkaaren päässä – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt surutyön ammattilaisten vastaanotoilla Varpu Alasuutari


Kuolema ja suru koskettavat ennen pitkää jokaista, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Luennolla tarkastellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia surutyön ammattilaisten kohtaamisesta. Lisäksi pohditaan, kuinka surevien erilaiset positiot näkyvät näissä kohtaamisissa ja kuinka ne tulisi huomioida. Keskeisenä teemana on surevaa kuunteleva ja kunnioittava kohtaaminen, sekä normatiivisten oletusten välttäminen.

Varpu Alasuutari, filosofian tohtori, post doc -tutkija

Syventävä luento V: Henkirikoskuoleman erityisyys ja uhrin läheisten kohtaaminen Elina Välimäki

Henkirikos on odottamaton, luonnoton kuolintapa, joka traumatisoi uhrin läheisiä. Läheisten kohtaamiseen voi valmistautua. Miten lähestyä ja auttaa traumaattisen tapahtuman kohdannutta? Miten henkirikoksen esitutkinta, rikosuutisointi ja oikeudenkäynnit vaikuttavat läheisen suruun ja jaksamiseen? Ammattilaisen ja uhrin läheisen onnistunut kohtaaminen merkitsee paljon – parhaimmillaan se ei vain auta hetkeä eteenpäin, vaan se luo voimaa, luottamusta ja toivoa.

Elina Välimäki, toimittaja ja tietokirjailija

Tieteellinen sessio A: Vaiettu menetys ja vaikeutunut suruprosessi

UUSPERHETILANNE VAIKEUTTAA LESKEN SURUA

Auli Vähäkangas, TT, käytännöllisen teologian professori, Helsingin yliopisto

VANHEMPIEN SURU JA SELVIYTYMINEN LAPSENSA PÄIHDEKUOLEMAN JÄLKEEN

Susanna Vainio, TtM, Tohtori-opiskelija, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaAnna

Liisa Aho, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

SIELUNHOITO ÄÄNIOIKEUDETTOMASSA SURUSSA

Itkonen, Juha, teologian tohtori, kappalainen, Oriveden seurakunta

PERUTTU: VAIETTUMENETYS.FI-SIVUSTO TUO ESIIN PÄIHDEKUOLEMAAN KÄTKEYTYVÄÄ SURUA

Tieteellinen sessio B: Kuoleman historiaa ja keskustelua nykyhetkestä

KUOLEMA, KÄRSIMYS JA EUTANASIA: MITEN KOKEMUS LÄHEISEN KÄRSIMYKSESTÄ JA KUOLEMASTA VAIKUTTAA EUTANASIA-ASENTEISIIN?

Leonsaari, Miia, TM, FM, Åbo Akademi, teologian laitos

KUOLINHETKEN YHTEISÖLLISYYS MYÖHÄISKESKIAIKAISESSA EUROOPASSA

Nissi, Jyrki, FM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

KUOLEMA KOTIMAISESSA ELOKUVASSA 1940- JA 1950-LUVUILLA

Rosenholm, Heikki, FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

13:30 – 13:45 Kahvitauko

13.45 – 14:05 Kokemuspuheenvuoro

14.05 – 14:15 Puheenjohtajan loppusanat

Ilmoittautuminen vuoden 2021 Surukonferenssiin on päättynyt.


Tutustu usein esitettyihin kysymyksiin Surukonferenssista tästä.


Aikaisempien vuosien ohjelmia: 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014.