Surukonferenssin 2017 materiaalia

Surukonferenssi_abstraktikirja_2017

 

Tuija Turusen luentoon liittyvää materiaalia:

https://tfcbt.musc.edu  (Traumafokusoitu terapiakoulutus + oma koulutus traumaattisen surun hoitoon)

https://www.thl.fi/documents/974282/1449788/Taitoja+mielen+toipumiseen+TNT.pdf/78d91f5b-620c-480e-9145-2af6769d62c2  (Taitoja Mielen Toipumiseen -manuaali)

 

Luentokalvoja:

Lapsen ja nuoren suru Surukonferenssi 27_280417

Lipponen, Dialogisen kohtaamisen merkitys surevan läheisen elämässä

Näkökulmia ja vertaistuen toimivia käytäntöjä -työpaja 2017

MariPulkkinen2804017_Surukonferenssi