Tiivistelmän jättö

Seuraava surukonferenssi järjestetään 21.–22.4.2022 Tampereella. Konferenssin teema vuonna 2022 on Äkillinen kuolema yhteiskunnassamme.

 

TIIVISTELMÄN JÄTTÖ VUODEN 2022 SURUKONFERENSSIIN

Surukonferenssi järjestetään kolmannentoista kerran Tampereella 21.–22.4.2022.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta kuoleman jälkeisestä surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa ja erilaisia hankkeita / projekteja / hyviä toimintakäytänteitä.

Voit esitellä aihepiiriin liittyvää tutkimustasi tai kehittämistyötäsi/projektia / hyviä toimintakäytänteitä Surukonferenssin tieteellisessä sessiossa suullisena esityksenä tai posterina.

Ohjeet tiivistelmän tekoon:

Täytä tiivistelmälomake ohjeiden mukaisesti ja tallenna se esityksesi nimellä (tai sen alulla). Tiivistelmälomake on julkaistu oheisessa linkissä. Lähetä tiivistelmä viimeistään 24.10.2021 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: surut(at)surut.fi

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 8.11.2021 mennessä. Tiivistelmistä koottava abstraktikirja jaetaan konferenssin osallistujille.