Tiivistelmän jättö

Tiivistelmän jättö Surukonferenssiin 2017 on päättynyt. Surukonferenssi järjestettiin yhdeksännen kerran 27.-28.4.2017 Tampereella. Seuraava Surukonferenssi järjestetään 19.-20.4. 2018.

 

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta kuoleman jälkeisestä surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa ja erilaisia hankkeita / projekteja / hyviä toimintakäytänteitä.

 

Voit esitellä aihepiiriin liittyvää tutkimustasi tai kehittämistyötäsi/projektia / hyviä toimintakäytänteitä Surukonferenssin tieteellisessä sessiossa suullisena esityksenä tai posterina. Tee esityksestäsi tiivistelmä alla olevien ohjeiden mukaan.

 

Ohjeet tiivistelmäntekoon

 

Tiivistelmälomake on julkaistu alla olevassa linkissä. Tiivistelmä kirjoitetaan ykkösrivivälillä ja siinä tulee olla enintään 300 sanaa. Tiivistelmästä tulee ilmetä tutkimuksen tai kehittämistyön / projektin / hyvien toimintakäytänteiden tausta, tarkoitus ja tutkimustehtävä, aineisto ja menetelmät, keskeiset tulokset sekä johtopäätökset.

 

Täytä tiivistelmälomake ohjeiden mukaisesti ja tallenna se esityksen nimellä (tai sen alulla). Lähetä tiivistelmä viimeistään 17.10.2016 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen surut@surut.fi

 

TIIVISTELMÄLOMAKE

 

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 31.10.2016 mennessä. Tiivistelmistä koottava abstraktikirja jaetaan konferenssin osallistujille.

 

Vuoden 2017 Surukonferenssin järjestävät yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö, KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen nuoret lesket ry, Surunauha ja HUOMA-Henkirikoksen uhrien läheiset ry. Yhteistyökumppaneita ovat Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry ja Kirkkohallitus.

 

Lisätietoa http://www.surut.fi tai Anna Liisa Aho, anna.l.aho@uta.fi