Surukonferenssi

 

Vuoden 2016 Surukonferenssi järjestettiin Tampereella 21.-22.4.2016. Konferenssin teemana oli Surun monenlaiset muodot. Konferenssi oli kahdeksas valtakunnallinen Surukonferenssi. Surukonferenssien ohjelmiin voit tutustua alla olevista linkeistä.

 

Surukonferenssia 2017 koskeva tieto päivittyy näille sivuille suunnittelun edetessä.

 

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta haluttiin myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

 

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

 

Surukonferensseja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Vuosien 2009-2012 konferenssit järjestettiin Jyväskylässä. Vuodesta 2013 alkaen Surukonferenssit on järjestetty Tampereella. Alussa järjestäjinä toimivat surujärjestöt. Myöhemmin järjestäjäjoukko on laajentunut ja mukana konferenssia järjestämässä ovat olleet myös Tampereen Yliopiston Terveystieteiden yksikkö, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ja Suomen Mielenterveysseura. Vuoden 2016 konferenssissa uutena yhteistyökumppanina oli Kirkkohallitus.

 

Surukonferenssin sähköposti: surut(at)surut.fi

 

 

Aikaisemmat surukonferenssit:

 

Surukonferenssi 2009

Surukonferenssi 2010

Surukonferenssi 2011

Surukonferenssi 2012

Surukonferenssi 2013

Surukonferenssi 2014

Surukonferenssi 2015

Surukonferenssi 2016

 

 

 

facebooksurutfi             twitter @surukonferenssi