Surukonferenssi

Vuoden 2018 Surukonferenssi järjestettiin 19.-20.4.2018, ja se oli kymmenes valtakunnallinen Surukonferenssi. Juhlavuonna haluttiin korostaa toivon ja selviytymisen merkitystä. Konferenssin teemana oli Resilienssi surussa – sinnikkyys, joustavuus, selviytymiskyky vaikeissa elämäntapahtumissa.

Taustaa

Surukonferensseja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Vuosien 2009-2012 konferenssit järjestettiin Jyväskylässä. Vuodesta 2013 alkaen Surukonferenssit on järjestetty Tampereella. Alussa järjestäjinä toimivat surujärjestöt. Myöhemmin järjestäjäjoukko on laajentunut ja mukana konferenssia järjestämässä ovat olleet myös Tampereen Yliopiston Terveystieteiden yksikkö, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ja Suomen Mielenterveysseura. Vuoden 2016 konferenssissa uutena yhteistyökumppanina oli Kirkkohallitus.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

 

Yhteydenotot

Ilmoittautumisia koskevat yhteydenotot:

  • konferenssiyhteydenotot@gmail.com

Muut käytännön asiat:

  • surut@surut.fi

Tiedotusvälineiden yhteydenotot:

  • Terhi Kantanen
    terhi.kantanen@huoma.fi
    050 401 2230

 

Aikaisempien Surukonferenssien ohjelmiin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta:

Surukonferenssi 2017

Surukonferenssi 2016

Surukonferenssi 2015

Surukonferenssi 2014

Surukonferenssi 2013

Surukonferenssi 2012

Surukonferenssi 2011

Surukonferenssi 2010

Surukonferenssi 2009

 

Voit seurata Surukonferenssiin liittyvää tiedotusta ja keskustelua Twitterissä ja Facebookissa.