Ohjelma

Seuraava surukonferenssi järjestetään 20.–21.4.2023. Lisätietoja ja ohjelma julkaistaan tällä sivulla järjestelyjen edetessä. Vuoden 2022 surukonferenssi järjestettiin 21.–22.4. Tampereella. Konferenssin teemana oli Äkillinen kuolema yhteiskunnassamme. Tutustu vuoden 2022 surukonferenssin materiaaleihin.

Vuoden 2023 Surukonferenssin ohjelma julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.


Torstai 21.4.2022


8:30 – 9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi (Juhlasalin aula, II kerros)

9:30 – 9:45 Tervetulosanat (Juhlasali, II kerros)

9:45 – 10:15 Kokemuspuheenvuoro (Juhlasali, II kerros)

10:15 – 11:30 Keynote-luento: Sirpa Tapio, Äkillisesti läheisensä menettäneiden kohtaaminen kriisityössä (Juhlasali, II kerros)

Sirpa Tapiolla on pitkä työkokemus akuutista kriisi- ja traumatyöstä, jälkihoidosta sekä pidempiaikaisesta traumaterapiasta. Hän on toiminut eri surujärjestöjen kuntoutus- ja vertaisryhmien ohjaajana, sekä työnohjaajana kriisityön ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Luennossaan hän tarkastelee sitä, kuinka kohdata ja tukea äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä, perhettä ja yhteisöä akuutissa tilanteessa, sekä myöhempää tuen tarvetta. Lisäksi hän käy läpi kriisityön erilaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, sekä eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Sirpa Tapio, psykoterapetti ET (kriisi-ja traumatyö), EMDR-terapeutti, työnohjaaja

11:30 – 13:00 Lounas (Yliopiston ravintola, II kerros)

13:00 – 14:30 Syventävät luennot ja tieteelliset sessiot

Syventävä luento 1: Sarianne Hartonen, Kuolemaan liittyvät käytännöt, tavat ja kuolemaan valmistautuminen (sali C6)

Odotettukin kuolema yllättää usein lähiomaisen: valintoja on välittömästi edessä, käytännön asioiden järjestely vie aikaa ja mielessä voi olla monia kysymyksiä. Kuoleman herättämät tunteet tulevat nekin usein yllätyksenä. Omainen kohtaa läheisen kuoleman yhteydessä laajan kirjon eri ammattilaisia ja joutuu ottamaan jokaiseen osa-alueeseen kantaa. Prosessit voivat olla monimutkaisia, ja tavat ja perinteet vaihdella alueellisesti.

Tällä luennolla aiheena ovat kuolemaan ja hautajaisiin liittyvät käytännöt, tavat ja vaihtoehdot. Luennoitsija on kirjoittanut aiheesta tietokirjan ajatuksenaan lisätä tietoa kuolemasta ja helpottaa samalla valmistautumista kuolemaan.

Sarianne Hartonen, tietokirjailija, Master of Arts

Syventävä luento 2: Tiina-Emilia Kaunisto, Surevan tukeminen työelämässä (sali C5)

Miten työyhteisö voi huomioida surevan? Miten surevan työhön paluuta ja työssä jaksamista voidaan tukea? Onko suru erilaista erilaisissa perhetilanteissa? Kaunisto tarkastelee luennollaan myös äänioikeudetonta surua työelämässä.

Tiina-Emilia Kaunisto, Työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto

Syventävä luento 3: Anne-Maria Oikarinen, Äkillisesti läheisensä menettäneiden kohtaaminen ja tukeminen sairaalapapin työssä – Miten sietää sietämätöntä tai lohduttaa, kun lohdutusta ei ole`? (sali C9)

Tässä syventävässä luennossa lähestytään äkillisen kuoleman teemaa sairaalassa sairaalapapin työn näkökulmasta.  

”Siinä hetkessä, jossa en voi tehdä mitään muuttaakseni tosiasioita. Voin vain olla toiselle, pysähtyä vierelle jakamaan sen hetken. Näkemään hänen kipunsa ja kuulemaan, mitä hän sanoo sanoin ja sanattomasti. Kannattelemaan häntä omassa mielessäni, selviämään hengenvedosta toiseen.”  

Anne-Maria Oikarinen, sairaalapastori

Syventävä luento 4: Juha M. Itkonen, Kun elämä on hyvin lyhyt: Kohtukuolema ja keskenmeno (sali A2b)

Luennolla käsitellään kohtukuolemaa ja keskenmenoa menetyksenä sekä menetyksen kokeneiden kohtaamista ja tukemista.

Juha M. Itkonen Teologian tohtori, surututkija

Tieteellinen sessio A: Rajakokemukset ja kuoleman käsittely kaunokirjallisuudessa (sali D10b, pohjakerros)

”EN ENÄÄ PELKÄÄ KUOLEMAA” – MITEN KUOLEMANRAJAKOKEMUKSET TUOVAT LOHTUA JA MUUTTAVAT NÄKEMYKSIÄ KUOLEMASTA Kontro, Miia, TM, FM, Åbo Akademi

SELITTÄMÄTTÖMÄT KOKEMUKSET LÄHEISEN KUOLEMAN YHTEYDESSÄ Mäkikomsi Milla, TtM, TtT-opiskelija, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tieteellinen sessio B: Kuolevan ja hänen läheistensä tukeminen (Juhlasali, II kerros)


PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA JA SAATTOHOIDOSSA OLEVAN POTILAAN LÄHEISTEN TUKEMINEN Eironen, Sanna, TtM, tuntiopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala; Havusto, Johanna, TtM, sosiaali- ja terveysalan kouluttaja, Tampereen aikuiskoulutuskeskus

KOHTASIMME KERRAN KUOLEMAN Kekäläinen, Piia, TtM, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu; Lehto, Ronja, shd, HUS

EN HALUAISI KUOLLA YKSIN Niemelä Kristiina, FT, projektipäällikkö ja Pihlaja Ritva, geronomi, vanhustyön asiantuntija, Lohtua läsnäolosta -saattohoidon vapaaehtoishanke

14:30 – 15:00 Kahvi (Juhlasali aula, II kerros)

15:00 – 15:30 Kokemuspuheenvuoro (Juhlasali, II kerros)

15:30 – 16:30 Keynote-luento: Laura Backström, Käytännön asioiden hoitaminen läheisen kuoleman jälkeen (Juhlasali, II kerros)

Luennon teemana on käsitellä sitä, mitä käytännön asioita ja lakisääteisiä velvoitteita on hoidettava läheisen ihmisen kuoleman jälkeen. Luennolla käsitellään muun muassa kuolinpesän selvittämiseen ja hoitamiseen liittyviä kysymyksiä, perunkirjoitusta ja perinnönjakoa.

Luennoitsijana toimii lakimies, OTM Laura Backström. Laura Backströmilla on laajaa kokemusta hyvin vaikeissakin elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisista. Hänellä on pitkä työkokemus yksityishenkilöiden oikeudellisten asioiden hoitamisesta, ja hän on luennoinut perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvistä teemoista.

Laura Backström, OTM, lakimies

16:30 Puheenjohtajan loppusanat (Juhlasali, II kerros)

18:30 Elokuvanäytös: Surunkesyttäjät (Paikka: Arthouse Cinema Niagara, Kehräsaari, Tampere)

HUOM! Elokuvanäytös vain paikanpäällä osallistuville, elokuvaa ei valitettavasti näytetä etäyhteydellä.

Surunkesyttäjät on dokumentaarinen elokuva ihmisistä, jotka ovat päättäneet kohdata surun sitä väistämättä tai pakenematta. Filmille kuvattu elokuva kertoo rakkaudesta, muutoksesta ja luopumisesta. 

Elokuvan kesto: 66 min

Paikka: Arthouse Cinema Niagara, Kehräsaari, Tampere

Ohjaus ja käsikirjoitus: MINA LAAMO

Kuvaus: PÄIVI KETTUNEN F.S.C.

Leikkaus: TUULI KUITTINEN F.C.E.

Äänisuunnittelu: JANNE LAINE

Tuotanto: MINA LAAMO / KOKO PRODUCTION OY

Levitys: PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS


Perjantai 22.4.2022


9:00 – 9:10 Ilmoittautuminen vain perjantaina osallistuville, aamukahvi (Juhlasalin aula, II kerros)

9:10 – 9:20 Tervetulosanat (Juhlasali, II kerros)

9:20 – 10:20 Keynote-luento: Marko Lehtoranta, Kuolinviestin vieminen poliisin virkatehtävänä (Juhlasali, II kerros)

Luennolla käsitellään kuolinviestin viemistä ja läheisensä menettäneiden kohtaamista poliisin ohjeistuksen sekä luennoitsijan omien kokemusten ja ajatusten näkökulmista.  

Marko Lehtoranta, kuolemansyyn- ja väkivaltarikostutkinnan opettaja, Poliisiammattikorkeakoulu

10:20 – 10:30 Tauko

10:30 – 11:00 Kokemuspuheenvuoro (Juhlasali, II kerros)

11:00 – 12:30 Lounas (Yliopiston ravintola, II kerros)

12:30 – 14:00 Syventävät luennot ja tieteelliset sessiot

Syventävä luento 1: Sarianne Hartonen, Kuolemaan liittyvät käytännöt, tavat ja kuolemaan valmistautuminen (sali A3)

Odotettukin kuolema yllättää usein lähiomaisen: valintoja on välittömästi edessä, käytännön asioiden järjestely vie aikaa ja mielessä voi olla monia kysymyksiä. Kuoleman herättämät tunteet tulevat nekin usein yllätyksenä. Omainen kohtaa läheisen kuoleman yhteydessä laajan kirjon eri ammattilaisia ja joutuu ottamaan jokaiseen osa-alueeseen kantaa. Prosessit voivat olla monimutkaisia, ja tavat ja perinteet vaihdella alueellisesti.

Tällä luennolla aiheena ovat kuolemaan ja hautaisiin liittyvät käytännöt, tavat ja vaihtoehdot. Luennoitsija on kirjoittanut aiheesta tietokirjan, ajatuksenaan lisätä tietoa kuolemasta ja helpottaa samalla valmistautumista kuolemaan.

Sarianne Hartonen, tietokirjailija, Master of Arts

Syventävä luento 2: Tiina-Emilia Kaunisto, Surevan tukeminen työelämässä (sali A2b)

Miten työyhteisö voi huomioida surevan? Miten surevan työhön paluuta ja työssä jaksamista voidaan tukea? Onko suru erilaista erilaisissa perhetilanteissa? Kaunisto tarkastelee luennollaan myös äänioikeudetonta surua työelämässä.

Tiina-Emilia Kaunisto, Työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto

Syventävä luento 3: Anne-Maria Oikarinen, Äkillisesti läheisensä menettäneiden kohtaaminen ja tukeminen sairaalapapin työssä – Miten sietää sietämätöntä tai lohduttaa, kun lohdutusta ei ole? (sali D10b, pohjakerros)

Tässä syventävässä luennossa lähestytään äkillisen kuoleman teemaa sairaalassa sairaalapapin työn näkökulmasta.  

”Siinä hetkessä, jossa en voi tehdä mitään muuttaakseni tosiasioita. Voin vain olla toiselle, pysähtyä vierelle jakamaan sen hetken. Näkemään hänen kipunsa ja kuulemaan, mitä hän sanoo sanoin ja sanattomasti. Kannattelemaan häntä omassa mielessäni, selviämään hengenvedosta toiseen.”  

Anne-Maria Oikarinen, sairaalapastori

Syventävä luento 4: Juha M. Itkonen, Kun elämä on hyvin lyhyt: Kohtukuolema ja keskenmeno (sali A2a)

Luennolla käsitellään kohtukuolemaa ja keskenmenoa menetyksenä sekä menetyksen kokeneiden kohtaamista ja tukemista.

Juha M. Itkonen Teologian tohtori, surututkija

Tieteellinen sessio A: Poikkeusajan vaikutukset ja surevan kohtaaminen (Juhlasali, II kerros)


SURU LASTEN, NUORTEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSISSA Pirskanen, Henna, YTT, apulaisprofessori, sosiaalityö, Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta; Vainikka, Paula, YTM, nuorempi tutkija, sosiaalityö, Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

PALVELUPOLKU TUKENA HENKIRIKOKSEN UHRIEN OMAISIA KOHTAAVILLE Henkirikoksen uhrien omaisten tukipalveluiden kehittämishanke. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) ja Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n (HUOMA ry) kumppanuushanke (30.8.2020–31.12.2021). Sivill, Katja, suunnittelija, Henkirikoksen uhrien omaisten tukipalveluiden kehittämishanke, Rikosuhripäivystys (RIKU)

ITSETUHOISUUS COVID-19-PANDEMIAN AIKANA Laitinen Eetu, TtK-opiskelija, Tampereen Yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede; Talvitie Terhi, TtK-opiskelija, Tampereen Yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede; Aho Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede

14:00 – 14:30 Kahvi (Juhlasalin aula, II kerros)

14:30 – 15:30 Keynote-luento: Johanna Sumiala, Kuolema mediassa (Juhlasali, II kerros)

Luento käsittelee median ja kuoleman suhdetta historiassa ja nykypäivässä. Luennolla tutkitaan, miten media muokkaa kuoleman näkyvyyttä julkisuudessa? Millainen kuolema päätyy julkisuuteen? Miten kuolema ritualisoituu tämän päivän sosiaalisessa mediassa? Entä millaista on elää digitaalisten haamujen ja zombien maailmassa?

Johanna Sumiala, apulaisprofessori, median ja viestinnän tutkimus, Helsingin yliopisto

15:30 Loppusanat (Juhlasali, II kerros)

Muutokset mahdollisia.


Tutustu usein esitettyihin kysymyksiin Surukonferenssista tästä.


Aikaisempien vuosien ohjelmia: 2021, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014.