Ohjelma

Vuoden 2020 Surukonferenssi on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Konferenssi siirtyy ajankohtaan 15.–16.4.2021.

Päivitämme 15.–16.4.2021 järjestettävän Surukonferenssin ohjelman tälle sivulle suunnittelun edetessä. Ohjelma tulee noudattelemaan pääpiirteissään vuoden 2020 peruuntuneen Surukonferenssin ohjelmaa.


Torstai 23.4.2020 (peruttu)

8:30 – 9:30 Ilmoittautuminen (Arvo, Kaupin kampus, sisääntuloaula) ja aamukahvi (Juvenes ravintola)

9:30 – 9:45 Tervetuloa ja käytännön asioihin liittyvä ohjeistus (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros), Aho Anna Liisa

9:45 – 10:10 Kokemuspuheenvuoro (Visakorpi-Sali, Arvo rakennus, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)

10.10-10.15 Tauko

10.15-11.30 Kenellä on oikeus surra -paneelikeskustelu (Visakorpi-Sali, Arvo rakennus, I kerros+ keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)

Varpu Alasuutari (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt), Marko Luukkanen (Irti huumeista ry), Marjut Jaakkosela (itsemurhat), Janne Vartiainen (kehitysvammaisten kuolema) paneelin vetäjä Anna Liisa Aho

11:30 – 13.00 Lounas ja verkostoituminen (Juvenes ravintola I kerros)

13.00 – 14:30 Syventävät luennot ja tieteelliset sessiot

Syventävä luento I: Lasten ja nuorten surun kohtaaminen, kun läheinen on saattohoidossa

Suru voi olla hiljaista, sanatonta ja niin syvää ja kipeää, ettei siitä voi oikein puhua – mitä silloin voi tehdä?  Miten saattohoidossa voi tukea läheisiä, kun hoitoajat yhä lyhyempiä, potilaat usein hyvin väsyneitä ja kuolema lähellä?  Millaista sisarusten surun tukeminen voi olla kuoleman lähestyessä?  Miten voit auttaa heitä olemaan läsnä, koskettamaan, osallistumaan arkeen ja leikkimään yhdessä? 

Voit aloittaa kysymällä potilaalta: ”Mitä olisit valmis tekemään, jotta lapsesi toipuisi paremmin sinun menettämisestäsi?”- Kuolemasta puhuminen ei vähennä toivoa.

Martta Holmevaara, sairaanhoitaja AMK, Lapset puheeksi –kouluttaja, Saattohoidon asiantuntijakouluttaja, Kognitiivisen lyhytterapian lisäpätevyys, Pirkanmaan Hoitokoti

Satu Marttila, lasten sairaanhoitaja AMK, traumapsykoterapeuttiopiskelija, Oulun yliopisto, psykososiaalisen tuen päällikkö, Pirkanmaan Hoitokoti

Syventävä luento II: Suru ja kulttuurinen moninaisuus

Esityksessä pohditaan suremisen ja kulttuurisen moninaisuuden risteyskohtia. Mitä ominaispiirteitä suruun ja suremiseen liittyy kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta? Mitä ja miten maahan muuttanut tai pakolainen suree? Mitä kulttuurinen moninaisuus tuo mukanaan suremiseen?

Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, psykologian dosentti, psykoterapeutti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syventävä luento III: Raastava ja tukahtunut suru – rikokset, päihteet ja vaikeus menetyksen suremiseen Sami Puumala (Sali F115)

Luennolla käsitellään rikosten ja/tai päihteiden seurauksena aiheutuneisiin menetyksiin liittyvää surun vaikeutumista. Luennon keskiössä ovat rikoksiin tai päihteisiin liittyvän kuoleman vaikutukset menetetyn ihmisen läheisten kannalta. Rikoksiin liittyvä kuolema aina ja päihteisiin liittyvä kuolema usein on paha ei-normaali kuolema, ei elämänkulkuun kuuluva elämän luonnollinen päättyminen. Rikoksiin liittyvä kuolema on väkivaltaisen tuhoava, äärimmäisenä murha, päihteisiin liittyvä kuolema itsetuhoinen, äärimmäisenä itsemurha. Luennolla pohditaan sitä, onko ja millä tavoin tuhoisuuteen kiedotun kuoleman aiheuttamasta raastavasta ja tukahtuneesta surusta mahdollista muodostua toisenlainen suru – suru, joka ei muserra surijaa.

Sami Puumala, asiantuntija, tutkija

Syventävä luento IV: Suru sateenkaaren päässä – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt surutyön ammattilaisten vastaanotoilla Varpu Alasuutari (paikka: A 210)


Kuolema ja suru koskettavat ennen pitkää jokaista, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Luennolla tarkastellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia surutyön ammattilaisten kohtaamisesta. Lisäksi pohditaan, kuinka surevien erilaiset positiot näkyvät näissä kohtaamisissa ja kuinka ne tulisi huomioida. Keskeisenä teemana on surevaa kuunteleva ja kunnioittava kohtaaminen, sekä normatiivisten oletusten välttäminen.

Varpu Alasuutari, väitöstutkija

Syventävä luento V: Henkirikoskuoleman erityisyys ja uhrin läheisten kohtaaminen Elina Välimäki (paikka: A 211)

Henkirikos on odottamaton, luonnoton kuolintapa, joka traumatisoi uhrin läheisiä. Läheisten kohtaamiseen voi valmistautua. Miten lähestyä ja auttaa traumaattisen tapahtuman kohdannutta? Miten henkirikoksen esitutkinta, rikosuutisointi ja oikeudenkäynnit vaikuttavat läheisen suruun ja jaksamiseen? Ammattilaisen ja uhrin läheisen onnistunut kohtaaminen merkitsee paljon – parhaimmillaan se ei vain auta hetkeä eteenpäin, vaan se luo voimaa, luottamusta ja toivoa.

Elina Välimäki, toimittaja ja tietokirjailija

Tieteellinen sessio A: LAPSEN KUOLEMA JA LÄHEISTEN KOKEMUKSIA

SISARUKSEN ITSEMURHAN JÄLKEISET ELÄMÄNMUUTOKSET Anna Liisa Aho, TtT, dosentti & Johanna Järvi, TtM, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteet, Terveystiede / Hoitotiede

HENKIRIKOSUHRIEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SAADUSTA JA TOIVOTUSTA TUESTA Virta Tanja, väitöskirjatutkija, TtM, sairaanhoitaja (AMK), Tays
Kaunonen Marja, TtT, professori, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiedeAho Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede

TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN ANTAMA TUKI KOHTUKUOLEMAN KOKENEILLE VANHEMMILLE Ijäs, Laura, TtK-opiskelija, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede. Aho, Anna Liisa, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede

Tieteellinen sessio B: KUOLEMAN KOHTAAMINEN KUVIN JA TARINOIN

KOHTASIMME KERRAN KUOLEMAN Kekäläinen, Piia, TtM, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Lehto, Ronja, shd, HUS

KUOLEMA KOTIMAISESSA ELOKUVASSA 1940- JA 1950-LUVUILLA Rosenholm, Heikki, FM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

”KULTAREUNAISET MUISTOT”-  KUVAUS IKÄÄNTYNEIDEN (> 65v.) LESKIEN KUOLLEESEEN PUOLISOON LIITTYVIEN MUISTOJEN MERKITYKSESTÄ  PIXELSTICK- VALOKUVAUSMENETELMÄÄ HYÖDYNTÄEN Salmenperä Liisa, TtT, psykoterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja ja -kouluttaja, Aurinkoruusu Oy
Laine Jukka, Valoilmaisun medianomi, AMK, Valopaja

14:30 – 15:00 Kahvi (Juvenes ravintola I kerros)

15.00- 15.20 Kokemuspuheenvuoro (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros),

15:20 – 16.20 Keynote-luento: Saku Sutelainen, Ammattilaisten suru (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)

Ensilinjan auttajat kohtaavat surua päivittäin. Miten suru vaikuttaa auttajaan? Onko surun kokeminen ja tunteiden näyttäminen sallittua työyhteisössä? Millaisia keinoja ensilinjan auttajilla on surun käsittelyyn?

Saku Sutelainen, projektipäällikkö Suomen Palopäällystöliitto

16.20 – 16:30 Puheenjohtajan loppusanat (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)


Konferenssin aikana on mahdollisuus tutustua konferenssirakennuksessa sijaitsevaan Taitokeskukseen.


Perjantai 24.4.2020 (peruttu)

9:00 – 9:15 Ilmoittautuminen vain perjantaina osallistuville

9:15 – 9:25 Tervetulosanat ja käytännön asioihin liittyvä ohjeistus (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros), Riika Hagman-Kiuru

9:25 – 10:40 Keynote-luento: Petteri Salonen, Sureminen uusperheessä: Petteri Salonen (Visakorpi-Sali, Arvo rakennus, I kerros, Kaupin kampus)

Työssään yksilö- ja pariterapeuttina Petteri Salonen kohtaa paljon uusperheellisiä ja tietää myös omasta kokemuksesta millaisia haasteita uusperheen dynamiikka tuo mukanaan. Petterin luennon aiheena on Lesken uusi parisuhde ja siihen liittyvät haasteet. 

10:40 – 11:00 Kokemuspuheenvuoro (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)

11:00 – 12:20 Lounas ja verkostoituminen (Juvenes ravintola I kerros)

12:20 – 13:50 Syventävät luennot ja tieteelliset sessiot

Syventävä luento I: Lasten ja nuorten surun kohtaaminen, kun läheinen on saattohoidossa

Suru voi olla hiljaista, sanatonta ja niin syvää ja kipeää, ettei siitä voi oikein puhua – mitä silloin voi tehdä?  Miten saattohoidossa voi tukea läheisiä, kun hoitoajat yhä lyhyempiä, potilaat usein hyvin väsyneitä ja kuolema lähellä?  Millaista sisarusten surun tukeminen voi olla kuoleman lähestyessä?  Miten voit auttaa heitä olemaan läsnä, koskettamaan, osallistumaan arkeen ja leikkimään yhdessä? 

Voit aloittaa kysymällä potilaalta: ”Mitä olisit valmis tekemään, jotta lapsesi toipuisi paremmin sinun menettämisestäsi?”- Kuolemasta puhuminen ei vähennä toivoa.

Martta Holmevaara, sairaanhoitaja AMK, Lapset puheeksi –kouluttaja, Saattohoidon asiantuntijakouluttaja, Kognitiivisen lyhytterapian lisäpätevyys, Pirkanmaan Hoitokoti

Satu Marttila, lasten sairaanhoitaja AMK, traumapsykoterapeuttiopiskelija, Oulun yliopisto, psykososiaalisen tuen päällikkö, Pirkanmaan Hoitokoti

Syventävä luento II: Suru ja kulttuurinen moninaisuus

Esityksessä pohditaan suremisen ja kulttuurisen moninaisuuden risteyskohtia. Mitä ominaispiirteitä suruun ja suremiseen liittyy kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta? Mitä ja miten maahan muuttanut tai pakolainen suree? Mitä kulttuurinen moninaisuus tuo mukanaan suremiseen?

Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, psykologian dosentti, psykoterapeutti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Syventävä luento III: Raastava ja tukahtunut suru – rikokset, päihteet ja vaikeus menetyksen suremiseen Sami Puumala (paikka: Sali F115)

Luennolla käsitellään rikosten ja/tai päihteiden seurauksena aiheutuneisiin menetyksiin liittyvää surun vaikeutumista. Luennon keskiössä ovat rikoksiin tai päihteisiin liittyvän kuoleman vaikutukset menetetyn ihmisen läheisten kannalta. Rikoksiin liittyvä kuolema aina ja päihteisiin liittyvä kuolema usein on paha ei-normaali kuolema, ei elämänkulkuun kuuluva elämän luonnollinen päättyminen. Rikoksiin liittyvä kuolema on väkivaltaisen tuhoava, äärimmäisenä murha, päihteisiin liittyvä kuolema itsetuhoinen, äärimmäisenä itsemurha. Luennolla pohditaan sitä, onko ja millä tavoin tuhoisuuteen kiedotun kuoleman aiheuttamasta raastavasta ja tukahtuneesta surusta mahdollista muodostua toisenlainen suru – suru, joka ei muserra surijaa.

Sami Puumala, asiantuntija, tutkija

Syventävä luento IV: Suru sateenkaaren päässä – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt surutyön ammattilaisten vastaanotoilla Varpu Alasuutari (paikka: A 210)


Kuolema ja suru koskettavat ennen pitkää jokaista, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Luennolla tarkastellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia surutyön ammattilaisten kohtaamisesta. Lisäksi pohditaan, kuinka surevien erilaiset positiot näkyvät näissä kohtaamisissa ja kuinka ne tulisi huomioida. Keskeisenä teemana on surevaa kuunteleva ja kunnioittava kohtaaminen, sekä normatiivisten oletusten välttäminen.

Varpu Alasuutari, väitöstutkija

Syventävä luento V: Henkirikoskuoleman erityisyys ja uhrin läheisten kohtaaminen Elina Välimäki (paikka: A 211)

Henkirikos on odottamaton, luonnoton kuolintapa, joka traumatisoi uhrin läheisiä. Läheisten kohtaamiseen voi valmistautua. Miten lähestyä ja auttaa traumaattisen tapahtuman kohdannutta? Miten henkirikoksen esitutkinta, rikosuutisointi ja oikeudenkäynnit vaikuttavat läheisen suruun ja jaksamiseen? Ammattilaisen ja uhrin läheisen onnistunut kohtaaminen merkitsee paljon – parhaimmillaan se ei vain auta hetkeä eteenpäin, vaan se luo voimaa, luottamusta ja toivoa.

Elina Välimäki, toimittaja ja tietokirjailija

Tieteellinen sessio A: VAIETTU MENETYS JA VAIKEUTUNUT SURUPROSESSI

UUSPERHETILANNE VAIKEUTTAA LESKEN SURUA Auli Vähäkangas, TT, käytännöllisen teologian professori, Helsingin yliopisto

VAIETTUMENETYS.FI-SIVUSTO TUO ESIIN PÄIHDEKUOLEMAAN KÄTKEYTYVÄÄ SURUA Hänninen, Katariina, YTM, kehittäjä, Sininauhaliitto ry
Salonen, Minna, VTM, kokemusasiantuntija, Sininauhaliitto ry

SIELUNHOITO ÄÄNIOIKEUDETTOMASSA SURUSSA Itkonen, Juha, teologian tohtori, kappalainen, Oriveden seurakunta

13:50 – 14:00 Siirtyminen saliin

14.00 – 14:20 Kokemuspuheenvuoro (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)

14.20 – 15:30 Kahvi, musiikki ja verkostoituminen (Visakorpi-Sali, I kerros + keltainen Sali videoituna Visakorpi-salista, pohjakerros)

Tenori Allan Raffaele opiskelee Taideyliopisto Sibelius-Akatemiassa laulumusiikin koulutusohjelmassa Kristjan Möjsnikin johdolla sekä Petri Antikaisen johdolla Tampereen ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogin koulutusohjelmassa pääaineena klassinen laulu. Syksyllä 2019 Raffaele toimi Muumipeikon roolissa Ilkka Kuusiston säveltämässä Muumioopperassa Tampereen Musiikkiakatemiassa ja Valkeakosken kaupunginteatterissa. Tällä hetkellä Raffaele työskentelee Notre Damen kellonsoittaja – musikaalin kuorossa Tampereen Teatterissa sekä Savonlinnan v.2020 oopperajuhlakuoron ohjelman parissa.

Allan Rafaele, tenori, klassinen kitara


Konferenssin aikana on mahdollisuus tutustua konferenssirakennuksessa sijaitsevaan Taitokeskukseen.Aikaisempien vuosien ohjelmia: 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014.